THỦ TỤC SANG TÊN KHI KHÔNG KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

THỦ TỤC SANG TÊN KHI KHÔNG KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Trường hợp thứ nhất: sang tên xe trong cùng tỉnh thì hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm:

(1) Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

(2) Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

(3) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Lưu ý: Đối với trường hợp sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ bổ sung thêm các chứng từ liên quan việc mua bán, chuyển đổi.

Trường hợp thứ hai: Trường hợp sang tên xe đi tỉnh khác thì hồ sơ đăng ký sang tên xe gồm:

(1) 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

(2) Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Lưu ý: Đối với trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *