THỦ TỤC CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

Thủ tục công chứng văn bản thừa kế được thực hiện tương tự như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch. Các bên cần cung cấp những giấy tờ, văn bản sau:

LOẠI VĂN BẢN

1. Văn bản khai nhận thừa kế

2. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

3. Văn bản từ chối di sản thừa kế

GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

1. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); của những người thuộc diện hưởng thừa kế;

2. Giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản thừa kế (Giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch…) của những người thuộc diện hưởng thừa kế;

3. Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế hợp pháp của người thuộc diện hưởng di sản thừa kế (nếu có);

4. Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền (nếu có) của người/những người thuộc diện hưởng di sản thừa kế;

5. Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;

6. Giấy chứng tử của những người thuộc diện hưởng thừa kế (nếu có);

7. Di chúc hợp pháp (nếu có);

8. Giấy chứng nhận quyền sở hữu về tài sản của người để lại di sản thừa kế hoặc giấy tờ khác chứng minh;

9. Tờ khai hô tịch – khai quan hệ nhân thân của người chết (mẫu của VPCC Nguyễn Thị Bích Liên);

10. Thông báo công khai về việc phân chia di sản thừa kế đã được UBND Phường nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản thừa kế chết xác nhận không có khiếu kiện (Thông báo này do VPCC Nguyễn Thị Bích Liên soạn thảo).

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *