LỜI CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày …………………………………. (ngày ……………………………………….), tại Văn phòng Công chứng NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, địa chỉ: Số 03, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, tôi ……………………………………………, Công chứng viên Văn phòng Công chứng NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN,

CHỨNG NHẬN:

 

Hợp đồng thế chấp …………………………………  được giao kết giữa:

             Bên thế chấp: Bà …………………………………, Chứng minh nhân dân số ……………………., thường trú: ……………………………………………………..; cùng chồng là ông ………………………, Chứng minh nhân dân số  …………………….., thường trú: ……………………………………………………………………..

             Bên nhận thế chấp:  …………………………………………… (có lai lịch ghi trên).

Do   ông/bà …………………………………….., đại diện pháp nhân.

  • Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng này;
  • Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
  • Mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
  • Bên nhận thế chấp đã đăng ký chữ ký tại Văn phòng Công chứng và đã ký trước vào hợp đồng; chữ ký trong hợp đồng đúng là chữ ký của bên nhận thế chấp. Bên thế chấp đã đọc lại hợp đồng này, đồng ý với toàn bộ nội dung hợp đồng, đã ký vào hợp đồng này trước mặt tôi.

Hợp đồng này được làm thành …… (…..) bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ … trang), có giá trị pháp lý như nhau. Bên thế chấp giữ 01 (một) bản chính, bên nhận thế chấp giữ 02 (hai) bản chính, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm giữ 01 (một) bản chính và lưu tại Văn phòng Công chứng NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 01 (một) bản chính.

Số công chứng ………………., quyển số 01/2016/TP/CC – SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

Tải tài liệu tại đây :

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *