Trang chủ

Thủ tục công chứng

Trình tự thủ tục

Trình tự thủ tục

Read More
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH Thủ tục áp dụng chung có việc công chứng các loại hợp đồng,
Read More
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP Thủ tục công chứng hợp đồng bảo lãnh (thế chấp, cầm cố,...) được
Read More
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TẶNG CHO NHÀ ĐẤT

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TẶNG CHO NHÀ ĐẤT

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TẶNG CHO NHÀ ĐẤT  Thủ tục công chứng hợp đồng
Read More
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN TÀI SẢN VỢ CHỒNG

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN TÀI SẢN VỢ CHỒNG

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN TÀI SẢN VỢ CHỒNG Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận tài
Read More
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN Thủ tục công chứng thuê tài sản được thực hiện tương tự
Read More
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – GIẤY ỦY QUYỀN

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – GIẤY ỦY QUYỀN

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – GIẤY ỦY QUYỀN Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền, Giấy
Read More
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC Thủ tục công chứng di chúc được thực hiện tương tự như thủ tục công
Read More

Phí công chứng

Tin tức